Tarieven en vergoedingen

De meeste behandelingen worden vergoed vanuit de zorgverzekering. Wel is in sommige gevallen uw eigen risico van toepassing en/of een verwijzing van een (huis)arts nodig. Hieronder leest u de belangrijkste informatie. Controleer de specifieke voorwaarden bij uw eigen zorgverzekeraar.

  • Bewegingstherapie

U kunt zonder verwijzing van uw huisarts een afspraak maken met onze bewegingsagogen.

Voor deelname aan Topaz Senioren Fit neemt u een strippenkaart af van 10 trainingen voor € 95,-. Een training duurt 45 minuten. U kunt bij uw zorgverzekeraar of gemeente informeren of zij (een deel van) de kosten vergoeden.

  • Diëtetiek

U kunt zonder verwijzing een afspraak maken met een diëtist. Let op: sommige zorgverzekeraars willen wel eerst een verwijzing van een (huis)arts zien. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op 3 behandeluren diëtiek per jaar. Dit gaat ten laste van het eigen risico. Veel zorgverzekeraars vergoeden meer behandeluren vanuit een aanvullende verzekering. Ook bij chronische ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten en COPD, worden vaak meer uren vergoed. Vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

  • Ergotherapie

Voor uw behandeling heeft u bij voorkeur een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Maar u kunt ook zonder verwijzing een afspraak maken met een van onze ergotherapeuten, tenzij uw verzekeraar dat anders omschrijft in de polisvoorwaarden.

Ergotherapie maakt, met een maximum van 10 uur per jaar, onderdeel uit van het basispakket van uw zorgverzekering. De behandeling wordt dus vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Daarnaast bieden sommige verzekeraars een uitgebreidere vergoeding voor ergotherapie vanuit een aanvullende verzekering. Uw eigen risico is van toepassing.

  • Fysiotherapie

We hebben samenwerkingscontracten met alle zorgverzekeraars. Wij raden aan eerst te controleren hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. De dekking van de behandelingen is afhankelijk van uw polis en verzekeraar.
Als u niet (meer) aanvullend verzekerd bent, zijn de behandelingen voor uw eigen rekening.

Fysiotherapie    Tarieven 
Individuele zitting reguliere fysiotherapie   €42,00 
Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis   €58,00 
Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling   €58,00 
Screening, intake en onderzoek (na verwijzing)   €55,00 
Screening, intake en onderzoek (na verwijzing) met toeslag voor behandeling aan huis   €71,00
Groepszitting (1 uur) voor behandeling van 2 personen    €42,00 
Groepszitting (1 uur) voor behandeling van 3 personen   €30,00 
Groepszitting (1 uur) voor behandeling van 4 personen   €25,00 
Individuele zitting geriatrie fysiotherapie   €52,00 
Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis   €68,00 
Individuele zitting oedeemtherapie   €55,00 
Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling aan huis   €71,00 
Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen   €52,00
Lange zitting fysiotherapie voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling aan huis   €68,00
Instructie/overleg verzorgers van de cliënt  €42,00 
Telefonische zitting fysiotherapie €21,00
Brief voor de verzekeraar/ letselschade  €126,00

Niet of te laat afzeggen van de afspraak: 75% van bovenstaande particuliere tarieven.

 

  • Geestelijke verzorging

U kunt zonder verwijzing van uw (huis)arts een afspraak maken met een van onze geestelijk verzorgers.

Geestelijke begeleiding is kosteloos voor mensen van 50 jaar en ouder. Ook andere volwassenen en kinderen die palliatieve zorg
ontvangen, kunnen hiervan zonder kosten gebruikmaken. Geestelijke begeleiding voor andere doelgroepen wordt vaak vergoed via
de zorgverzekering

  • Logopedie

Voor een behandeling door onze logopedisten heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Logopedie zit in de basisverzekering en wordt 100% vergoed. Hierbij is het eigen risico van toepassing.

Afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken met een van onze specialisten?

Voor verwijzers

Lorem ipsum dolor sit amet adipiscing elit sed do eiusmod tempor in.